Θιαμπόλι

Καλάμι λοξοκομμένο με πείρο, ανεμολόγο, έξι ή επτά τρύπες και η πνοή του μουσικού συνθέτουν με απλά λόγια το όργανο με το οποίο οι Κρητικοί συγχρωτίστηκαν σε διάφορες εκδηλώσεις, καντάδες, μικρές παρέες κ.λπ. Εύθραυστος μα και ζεστός ο ήχος του καλαμιού γητεύει, αναπλάθει και ανανεώνει τα μουσικά ήθη της Κρήτης, τη μουσική συνείδηση των ακροατών του. Οι εγγενείς, ωστόσο, αδυναμίες του πρωτογενούς υλικού (καλάμι συνήθως) και η εμπειρική μέθοδος κατασκευής δεν επέτρεψαν την εξέλιξη του οργάνου, με συνέπεια οι εκφραστικές του δυνατότητες να παραμείνουν περιορισμένες. Έτσι, η χρήση του έφθινε στην πορεία του χρόνου και, εξίσου, η μνήμη του ηχοχρώματος στη συνείδηση των Κρητικών. Σε αντίθεση με το θιαμπόλι, η λύρα και το λαούτο εξελίχθηκαν και είχαν μεγάλη απήχηση στη διάρκεια του 20ου αιώνα. Σήμερα, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της κρητικής μουσικής, να αποδώσουμε καθολικά το ρεπερτόριό της, τους σκοπούς δίχως περιορισμούς και να εκμαιεύσουμε το διονυσιακό στοιχείο της μουσικής, διεθνοποιούμε και εισάγουμε σουραύλι ινδικής προέλευσης. Παράλληλα, εκθέτουμε το κρητικό θιαμπόλι και την κουλτούρα του καθώς και πανσούρι και καβάλι, για τις ανάγκες της συναυλίας, προσδοκώντας να διεγείρουμε τη μνήμη και τη φαντασία σας στην κρητική μουσική, με ήχους πνευστούς…